IBM Connections ir vadošā sociālo programmu platforma, kas palīdz kompānijas darbiniekiem efektīvi sadarboties, paātrināt inovāciju ieviešanas procesu un sasniegt vēlamos rezultātus. Šī augsta drošības līmeņa integrētā platforma palīdz darbiniekiem atrast ekspertus, apmainīties ar zināšanām un saņemt palīdzību svarīgos biznesa procesos. Līdz ar to katrs var darboties pārliecināti, prognozēt un izmantot jaunas iespējas.

IBM Connections īsteno KaiZen un Six Sigma kvalitātes un informācijas apmaiņas metodoloģijas. Lielākā daļa pasaulē pazīstamu kompāniju, kas ietilpst Fortune 500, izmanto procesus, kas izstrādāti uz šo metodoloģiju bāzes.

IBM Connections palīdz atrisināt šādus uzdevumus:

  • Apvienot individuālus darbiniekus saliedētā komandā izvirzīto uzņēmējdarbības uzdevumu efektīvai risināšanai.
  • Zināšanas un informāciju no lokālajiem resursiem pārcelt kopējā vidē, kur tā būs pieejama visiem pārējiem organizācijas darbiniekiem. Tādējādi notiek informācijas un zināšanu uzkrāšana organizācijas iekšienē, kas saglabājas arī tad, ja darbinieks aiziet no uzņēmuma. Jauniem darbiniekiem būs vieglāk pārņemt centralizēti glabātu dokumentāciju, projektus un zināšanas.
  • Apkopot un īstenot vērtīgas idejas, pārvēršot jūsu uzņēmumu inovatīvā organizācijā, uzlabojot konkurētspēju un palielinot klientu apmierinātību ar kompānijas pakalpojumiem.
  • Novērtēt katra darbinieka ieguldījumu kompānijas procesos, atklājot vērtīgus darbiniekus un nodrošinot viņiem atgriezenisko saikni.
  • Paaugstināt produktivitāti, izmantojot sociālo platformu, kuru var izvērst jebkurā mobilajā ierīcē, tajā skaitā planšetē un mobilajā tālrunī. IBM Connections piedāvā elastīgu platformu ar paplašinātu drošību kompleksas personīgo mobilo ierīču izmantošanas (BYOD) stratēģijas īstenošanai.
  • Īstenot integrāciju ar IBM produktiem (IBM Notes, IBM Sametime, IBM iNotes un citiem), kā arī citu ražotāju populārām lietotnēm, piemēram, Microsoft SharePoint, Microsoft Windows Explorer, Microsoft Outlook, Microsoft Office, lai paplašinātu kompānijas sociālo biznesa platformu iespējas.

Draudzīgais tīmekļa interfeiss ļauj strādāt vienotā ierastā vidē, kas nodrošina vienotu unificētu pieeju plašam biznesa lietotņu spektram, tajā skaitā citu piegādātāju lietotnēm, piemēram, SugarCRM, Atlassian Jira, Trilog ProjExec un citām.

IBM Connections funkcionālie moduļi:

Home Page

conn_home
Lietotāja sākumlapa, viņa ziņu lente ar aktuālo informāciju un korporatīvajiem jaunumiem.

Profiles

conn_profilesKorporatīvā adrešu grāmata ar kontaktinformāciju, darbinieku fotogrāfijām, pozīciju organizācijas hierarhijā, kā arī zināšanu un prasmju aprakstu.

Files

conn_filesKorporatīvā datņu glabātava, kurā saglabājas arī dokumentu versijas un komentāri un kura dod iespēju strādāt ar datnēm tieši tīmekļa pārlūkprogrammā, proti, dokumenta lejupielāde nav nepieciešama. IBM Docs papildpakete ir savietojama ar teksta dokumentu mūsdienu formātiem, elektroniskajām tabulām un prezentācijām, sniedz paplašinātas iespējas grupu darbam ar dokumentiem tieši no sistēmas, nodrošinot iespēju līdz 20 cilvēku lielai grupai vienlaikus strādāt ar dokumentu.

Blogs

conn_blogsEmuāri tiek plaši izmantoti gan kā kompānijas, nodaļas vai projekta grupas jaunumu sadaļa, gan kā projekta vadība pēc Agile metodoloģijas. Emuāros var būt saites arī uz korporatīvajām datnēm (FILES), kā arī uz citiem ārējiem resursiem, piemēram, YouTube, SlideShare un daudziem citiem.

Ideation Blog

conn_blogsDarbinieku ideju reģistrācijas modulis, kas skar, piemēram, kompānijas biznesa procesu uzlabošanu. Viens no KaiZen postulātiem ‒ pastāvīgi uzlabojumi un inovācijas.

BookMarks

conn_bookmarksVieta, kurā glabājas atsauces uz interneta resursiem, kas var būt noderīgi kompānijas darbā un kuros ir iebūvēts meklēšanas mehānisms pēc atslēgas vārdiem.

Wiki

conn_wiki
Ideāls instruments biznesa procesu aprakstu un organizācijas standartu glabāšanai. Viens no KaiZen postulātiem ir šāds: standartizācija mazina brāķi, paaugstina kvalitāti un rezultātā arī klientu apmierinātību.

Forums

conn_forums
Ļauj organizēt starp kolēģiem apmaiņu ar idejām un zināšanām gan vienas projekta grupas, gan visas organizācijas ietvaros.

External Users

conn_communities
IBM Connections var atļaut piekļuvi informācijai ne tikai jūsu darbiniekiem, bet arī ārējiem lietotājiem (klientiem vai pakalpojumu sniedzējiem).

Surveys and Polls

conn_survey
IBM Сonnections viedās aptaujas ļauj dažās minūtēs uzzināt desmitiem un simtiem darbinieku viedokli. Rezultāti var tikt apkopoti gan grafiku veidā, gan arī kā dati, kurus var analizēt papildus (.csv- datnes).

Events

conn_eventsSvarīgi notikumi nodaļas vai projekta ietvaros. Ar šī moduļa palīdzību var reģistrēt svarīgus nodaļas vai projekta notikumus, kā arī plānot laiku, kad darbinieks neatradīsies darba vietā (piemēram, konferences, atvaļinājumus, tikšanās).

Community

conn_communitiesDarbinieku apvienošana ar vienu biznesa mērķi (projekts vai departaments) vai ar kopīgām interesēm (piemēram, Apple Users). Community satur visus moduļus, kas nepieciešami projektam, datnes, jaunumus (emuārus), forumus un kalendāru (Events).

Activities

conn_activitiesSatur pēdējo un būtisko darbību sarakstus sociālo procesu un integrēto biznesa procesu ietvaros jūsu personīgajā tīklā vai kopienā. Jūs varat pārlūkot materiālus un notikumus tekošajā kontekstā un ātri pieņemt vajadzīgos lēmumus, nepārejot uz citu procesu vai lietotni. Jaunu cilvēku iekļaušana ļauj ātri virzīties uz priekšu, jo nav nepieciešams konkrētā jautājumā pārsūtīt desmitiem iepriekšējo elektronisko vēstuļu.

IBM Connections Mail

conn_mailJauns un pievilcīgs līdzeklis tipisku uzdevumu izpildīšanai, kas saistīti ar elektronisko pastu un kalendāru, un kas darbojas tieši no jūsu IBM Connections sociālās platformas. IBM Connections Mail palīdz jums darbiniekiem sniegt XXI gadsimta iespējas, socializējot darbu ar elektronisko pastu.

Kudos Badges

conn_kudosMūsdienīgas darba spēļošanas īstenošana. Par noteiktiem panākumiem tiek piešķirta virtuāla nozīmīte “Labākais darbinieks”, “ABC tehnoloģiju guru”. Kudos Badges nodrošina atgriezenisko saikni, un darbinieks saprot, ka viņš tiek novērtēts un viņa darbs palīdz kompānijai. Bez atgriezeniskās saiknes darbinieka motivācija zūd, inovācijas kompānijā izsīkst un pati kompānija panīkst.

Trilog ProjExec

conn_projexecmodulis projektiem ar klasisko Ganta diagrammu, budžetu, resursiem un darbinieku slodzes uzskaiti. Ietver iespēju automātiski ziņot par aizkavējumiem vai iespēju īstenot projekta nākamo posmu.

Elektroniskā pasta un kalendāra integrācija ļauj saņemt pieeju IBM Domino un Microsoft Exchange paziņojumiem, līdz ar to pasts un kalendārs kļūst par sociālā konteksta daļu, ietverot vēstuļu un kalendāra galvenās nozīmes un funkcijas sociālajā vidē.
Konstatē tendences materiālos, aktivitāti sociālajos tīklos un zināšanas, kas nepieciešamas, lai pieņemtu kvalitatīvākus un pamatotākus lēmumus un stiprinātu attiecības ar klientiem.
Saskaņā ar ieteikumiem uzziniet, kādi cilvēki un kādi dati jums ir vajadzīgi.

Uzņēmumi, kuri jau ir ieviesuši IBM Connections: AT&T, Sennheiser, Electrolux, Royal Bank of Scotland, TD Bank, SEB, TELE2, McDonalds, CEMEX, LuftHansa

Iespējams, jūsu uzņēmums būs nākamais. Pievienojieties!