IBM-Cloud-computing

CYONE ir pirmā pasaules kompānija kas saņēma IBM Akreditāciju IBM Notes/Domino jomā.

IBM Akreditācija ir augstākais sasnieguma līmenis ko var sasniegt IBM partneris. СYONE kļūva par pirmo kompāniju pasaulē ar akreditāciju IBM Domino/Notes jomā un ir iekš TOP 5 kompānijām ar IBM Connections akreditāciju.

IBM akreditācijas – atbilstība augstām IBM prasībām:

  • Daudz sertificēto specialistu
  • Klientu atļaujas atsaukties uz ieviešanas projektiem “IBM Success Story”
  • IBM ir pārbaudījis un pārliecinājies ka projekti notiek saskaņā ar IBM rekomendācijām un vadlīnijam IBM.

Daudzi klienti uztic savas infrastruktūras apkalpošanu vai ieviešanu tieši IBM partneriem ar akreditāciju.

Kompānija CYONE uz doto brīdi ir IBM akreditācija uz  IBM Connections un IBM Domino/Notes. Pilns saraksts ar IBM akretitētiem partneriem ir pieejams IBM Partner Locator